Wednesday, 14 October 2020 13:52

President of Azerbaijan Ilham Aliyev announces new achievements of victorious Azerbaijani army on his Twitter page

Azerbaijan's glorious Army has liberated Garadaghli, Khatunbulag, Garakollu villages of Fizuli district, and Bulutan,​ Melikjanli, Kemertuk, Teke and Tagaser villages of Khojavend district.

“Long live the Azerbaijani Army! Karabakh is Azerbaijan!”, says the twitter post.

"Rəşadətli Azərbaycan Ordusu tərəfindən Füzuli rayonunun Qaradağlı, Xatunbulaq, Qarakollu, Xocavənd rayonunun Bulutan, Məlikcanlı, Kəmərtük, Təkə, Tağaser kəndləri işğaldan azad edilib. Eşq olsun Azərbaycan Ordusuna! Qarabağ Azərbaycandır!"

— İlham Əliyev (@azpresident)​ October 14, 2020​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

From: N.Aliyeva [mailto:n_aliyeva@caspe

«Доблестная Азербайджанская армия освободила от оккупации села Гарадаглы, Хатунбулаг, Гараколлу в Физулинском районе и села Булутан, Меликджанлы, Кемертюк, Теке и Тагасер в Ходжавендском районе.

Да здравствует Азербайджанская армия!​ Карабах​ – это Азербайджан!» - говорится в сообщении.

"Rəşadətli Azərbaycan Ordusu tərəfindən Füzuli rayonunun Qaradağlı, Xatunbulaq, Qarakollu, Xocavənd rayonunun Bulutan, Məlikcanlı, Kəmərtük, Təkə, Tağaser kəndləri işğaldan azad edilib. Eşq olsun Azərbaycan Ordusuna! Qarabağ Azərbaycandır!"

— İlham Əliyev (@azpresident)​ October 14, 2020

 

Read 957 times
anniversary
OLDNEW
НОВОСТИ